• 1173-oneliner
  • 1173-001
  • 1173-002
  • 1173-004

Woonhuis Bosch en Duin

Wij kenden Taco al in ander verband en uit een eerder traject. In 2007 heeft hij ons begeleid bij een aanzet tot een verbouwing. Dit keer ging het om een grondige renovatie, een ‘extreme make-over’.

Onze wensen waren op voorhand helder en redelijk uitgekristalliseerd: een moderner en meer transparant ontwerp met goede en consistente verhoudingen. Met Taco is frequent geschakeld. Wederzijds zijn in alle openheid opties en aanvullende ideeën aangedragen, gehonoreerd of afgewezen.

Naast openheid is in zo’n creatief proces wederzijds vertrouwen cruciaal. Vertrouwen betekent enerzijds transparantie: “zeggen wat je doet”. Anderzijds ook “doen wat je zegt”. Architect en klant horen elkaar hierop aan te spreken en scherp te houden.

Ondanks dat geen kozijn werd gespaard en nagenoeg geen (binnen)muur onaangetast bleef, is uiteindelijk in een relatief kort tijdsbestek een ontwerp ontstaan dat geheel past in onze filosofie en volledig aansluit bij onze woonwensen.

Het is een creatief en intensief traject gebleken dat ons, zeker met in het achterhoofd het uiteindelijke resultaat, positief stemt. SW architecten heeft met gevoel voor de wensen van de klant vorm en inhoud gegeven aan dit traject. Het was het allemaal waard.

De heer en mevrouw van Rhenen