• 1712_01
  • 1712_02
  • 1712_03
  • 1712_04
  • 1712_01
  • 1712_01

Wageningen Forum Library

in samenwerking met Rabbinge Interiors

Visie: het “nieuwe werken”

De Engelstalige termen “bricks, bytes en behaviour worden veel gebruikt in de context van “Het Nieuwe Werken”. Het gaat dan om de huisvesting van medewerkers, de technologie om hen tewerk te stellen en hun gedrag. Het kantoor is een sociaal verbindmiddel (bricks), de technologie biedt de mogelijkheid (bytes) en de factor mens is vertegenwoordigd door het gedrag, de houding en de cultuuromslag die nodig is om het nieuwe werken mogelijk te maken (behaviour).
De termen ‘bricks, bytes en behaviour’ worden altijd in deze volgorde genoemd, maar eigenlijk hoort ‘behaviour’ vooraan aan dit rijtje te staan. Het gedrag is de belangrijkste component. In de wereld van Het Nieuwe Werken wordt de verdeling 10-10-80 gebruikt; 10% bricks, 10% bytes en 80% behaviour. Die verhouding geeft aan dat het nieuwe werken staat of valt met de mentaliteit en cultuur binnen de organisatie. Wij zijn ons ervan bewust van de 10% bricks, maar als deze bricks optimaal context bieden zal de 80% bijdrage van behaviour eerder worden bereikt.

Visie: Duurzaam Interieur

Het interieur van een kantoorgebouw gaat korter mee dan de buitenschil. De houdbaarheid van een kantoor interieur is gemiddeld 10 jaar, daarom dat het belangrijk is bij het ontwerp al rekening houden met de fase na het gebruik.
Behalve door gebruik, gaat een interieur korter mee door mode, digitalisering en sociale en technologische ontwikkelingen. Het huidige ondernemen vraagt om meer projectmatig werken en creativiteit. Een kantoor omgeving moet daarin voorzien.
De circulaire economie rijkt de handvaten aan om het interieur duurzaam te ontwerpen. Zuinig omspringen met steeds schaarser wordende grondstoffen is daarbij het uitgangspunt. De 4 pijlers van de circulaire economie, reuse, repair, refurbish en recycle, worden toegepast op het interieur.
Wat betreft materiaal gebruik, wordt gekeken naar bestaand materiaal, materiaal van duurzame herkomst, de circulariteit van het materiaal en gerecycled of hergebruikt materiaal.
Bij het ontwerp van een nieuwe inrichting wordt gebruik gemaakt van modulaire systemen en demontabele verbindingen. Ook kan gekeken worden naar lease constructies.
Belangrijk voor zowel duurzaam karakter als werknemer is het gebruik van veel groen in het interieur. Dit werkt creativiteit verhogend.