• 0228-002
  • 0228-001
  • 0228-002

Hotel De Wereld

Het gebouw ontleent haar monumentale status voornamelijk aan de rol die het gebouw gespeeld heeft bij de capitulatie van de Duitsers in de tweede wereldoorlog.

Elk jaar vormt het gebouw het decor bij de herdenking van de bevrijding en onze vrijheid.
De betekenis die het gebouw in het kader van vrijheid en bevrijding heeft, is ingezet bij het ontwerp voor Hotel de Wereld als hotel, restaurant, tentoonstellingsruimte en vergaderfaciliteit. Vooral met het regelen van het licht in de gangen , trappen en bij de lift is dit nagestreefd. Altijd is er licht aan het eind van de gang, bovenaan de trap of bij de lift.

Bij het plan voor de renovatie is voor het exterieur het gevelbeeld aangehouden dat het gebouw omstreeks 1940 had, de periode waar het gebouw haar status aan ontleent.

Voor het interieur is het gebouw opgevat als een (geschiedenis)boek waarvan de (kaft) en de belangrijkte hoofdstukken (de capitulatiezalen, serre) onveranderd blijven, maar waarvan de overige hoofdstukken herschreven worden.