• 0985-001
  • 0985-002
  • 0985-003
  • 0985-004
  • 0985-005
  • 0985-006
  • 0985-007

St. Jans Gasthuis Weert nieuwe vleugel

Door St. Jans Gasthuis werd  gezocht naar een architectenbureau dat flexibeler kan samenwerken in een wisselende bouwteam samenstelling.  Deze is gevonden in SW Architecten uit Wageningen, een bureau gespecialiseerd in de eerstelijns gezondheidszorg en laboratoria.  Daarnaast is er voldoende ervaring in de ziekenhuisbouw aanwezig om een vaste adviseur te zijn voor een opdrachtgever, een adviseur die weet hoe je een ziekenhuis moet verbouwen. In 2009 zijn we bij het ziekenhuis betrokken geraakt na het ontwerp van een apotheek in het ziekenhuis.

Het totale ziekenhuis is ca. 35.000 m2 waarvan 20.000 m2 wordt verbouwd.  Hiervoor heeft SW Architecten een vlekkenplan en vervolgens samen met de facilitaire dienst van SJG een schuifplan gemaakt, dat de continuïteit van behandelingen waarborgt en de overlast minimaliseert . Er hoeven alleen kantoorfuncties tijdelijk naar een naastgelegen gebouw en slechts een enkele poli tijdelijk worden verplaatst. De eerste fase in 2012, was het afbouwen van het casco onder het nieuwe OK complex, hier werd niet alleen een begane grond en eerste verdieping toegevoegd aan het ziekenhuis, maar ook werd een souterrain gerealiseerd, waardoor er nu een hele nieuwe vleugel aan het ziekenhuis is gekomen. Het bouwen van een souterrain onder de bestaande constructie, aansluitend op het bestaande gebouw en parkeergarage was niet eenvoudig maar is tot volle tevredenheid gerealiseerd.

De tweede fase was het inrichten van dit nieuwe casco, het realiseren van een nieuw restaurant en keuken, de apotheek, fysiotherapie, stilteruimte, patiënteninformatie en -registratie. Verder zijn ook de ontvangstbalie, de beveiliging en de centrale hal gerenoveerd in drie deelfases om het ziekenhuis volledig door te kunnen laten functioneren. Op 21 juni 2014 is dit officieel in gebruik genomen.  Uit de reacties van de patiënten en gebruikers blijkt dat we de juiste snaar hebben weten te raken. Door het helder vormgeven van bezoekersstromen en het kiezen van logische plekken voor de benodigde functies en klantvriendelijkheid centraal te stellen, is de overzichtelijkheid en oriëntatie sterk verbeterd. De routing is bijna letterlijk vorm gegeven, de gebogen wanden begeleiden als het ware de patiëntenstromen. Het nieuwe kleurpalet dat is ingezet bestaat uit allemaal rustige aardtinten en wit, behalve de kleur paars, die is afgeleid van de huisstijl en wordt gebruik om de aandacht van het publiek te trekken.  De balies en informatiepunten zorgen zo voor de oriëntatie . Hierdoor zijn er veel minder bewegwijzeringsbordjes nodig. Ondanks de moderne vormgeving wordt dit ook door de ouderen zeer gewaardeerd.

Het plan is met een constructeur en installateur in bouwteam uitgewerkt en het bouwkundige gedeelte en de meubels zijn door het ziekenhuis aanbesteed op DO niveau. SW Architecten heeft de werktekeningen gemaakt en heeft het facilitair bureau  ondersteund in de directievoering. Het is binnen de planning en budget gerealiseerd, zodat het voldoende vertrouwen gaf om de vervolgfases ook op te starten. Het ziekenhuis begroot en bewaakt zelf de kosten.

De derde fase is de inrichting van de nieuwe souterrain verdieping met een nieuwe portioneer- en assemblage keuken, met verder een volledig nieuw logistiek centrum in het souterrain, hiervoor is de bouwvoorbereiding gestart.

De vierde  fase is een nieuw energiegebouw, hiervoor hebben we de omgevingsvergunning  ingediend. Het nieuwe energiegebouw is eerst nodig om de overige te verbouwen bouwdelen op aan te sluiten. Ook deze fase wordt in bouwteam uitgevoerd. De aannemer wordt hier nog eerder in het project ingeschakeld.

De vijfde fase is het verplaatsen van diverse poliklinieken en verplaatsen van diverse functies als IC, CSA, HAP en SEH, dit is nodig om ruimte te maken voor fase 6. Hiervoor worden nu de besprekingen gevoerd om het ontwerp af te ronden. Als dit is afgerond zijn de knelpunten uit het schuifplan opgelost.

De zesde fase is de renovatie van het beddenhuis, hiervoor hebben we reeds enkele proefkamers en huiskamers ontworpen. Deze zijn in middels gereed en worden geëvalueerd. Verder zijn er voorstellen gedaan om de belangrijkste bouwfysische problemen op te lossen en zijn er proefkozijnen  geplaatst in voorbereiding op de gevelrenovatie, zodat de bouw seriematig kan verlopen en de overlast voor de patiënten en gebruikers zeer beperkt kan blijven.

Al deze fases lopen parallel en hebben een korte doorloop tijd. Ze zijn zoveel mogelijk in elkaar geschoven. Om tijdelijke huisvesting zoveel mogelijk te voorkomen en de continuïteit te waarborgen zal het nog wel enkele jaren duren voordat het totale project is afgerond.

Architectuur is voor ons meer dan een mooi plaatje maken. Een ziekenhuis is namelijk een gebruiksvoorwerp, een ruimte waar mensen leven, verblijven en werken. Om dat met plezier te kunnen doen moet een ziekenhuis in alle opzichten aansluiten bij de patiënten en gebruikers. Architectuur draait bij ons niet om het gebouw, maar om de mensen.

Zoals onze naam zegt, geloven wij sterk in Samen Werken. Een gebouw van SW architecten is echt een coproductie. Het resultaat van de inzet van alle partijen: opdrachtgevers, bouwers, gebruikers en architecten. Mensen die samen het avontuur aangaan om binnen de randvoorwaarden uw ideale gebouw te realiseren. Daarin is de opdrachtgever de belangrijkste schakel. Wij dagen u uit tot het zetten van uw eigen stempel, uw eigen unieke ‘vingerafdruk’.